Groenvoorziening

Meer beleving voor de omgeving

Dat weten we uit ervaring. Ons specialisme behelst het aanleggen, onderhouden en renoveren van de groene buitenruimte. Dit doen we onder andere in woonwijken, parken, bedrijfsterreinen en schoolpleinen. We werken voornamelijk op basis van langdurige contracten, maar ook voor eenmalige aanlegprojecten kunt u bij ons terecht.

Onze projecten bestaan uit:

  • Rooien en planten van bomen, inclusief nazorg en veiligheidscontroles
  • Maaien (zowel intensief als ecologisch)
  • Cyclisch borderonderhoud
  • Periodieke of eenmalige snoei van uiteenlopende beplantingen of bomen
  • Chemievrije onkruidbestrijding op verharding
  • Realisatie van nieuwe plantvakken, al dan niet in combinatie met bestrating
  • Areaalbeheer, met digitalisering van terreinkartering

 

Onze kracht ligt in het bieden van een totaalpakket, waarbij een leefbare buitenruimte het resultaat is. Van hekwerk tot natuurvriendelijke oevers en van vaste plant tot bijenhotel.

Buiten spelen is gezond!

Buiten spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Des te belangrijker is het dat de omgeving van scholen en kinderopvangverblijven geschikt is, om nieuwe dingen te leren. Van Huizen denkt hier graag in mee en verzorgt de aanleg en onderhoud van de speelpleinen. Bijvoorbeeld door het creëren van een groene babyhoek en het plaatsen van natuurspeeltoestellen of modderkeukens.

Onze kernkwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk onderdeel van ons werk. Het eindresultaat moet goed zijn. Door digitalisering van onze werkprocessen, zijn we transparant in de uitvoering. We werken met goed materieel en voeren zoveel mogelijk werk in eigen beheer uit. We onderhouden het materieel in onze eigen werkplaats en zorgen er zo voor dat alles in topconditie is. Doorontwikkeling van ons machinepark vinden we belangrijk en we investeren daarom in de nieuwste technologieën.