Wat Van Huizen doet

Diensten

Groenvoorziening

Een leefbare omgeving door aanleg, instandhouding en renovatie van de buitenruimte.

Sport

Oplossingen voor sportvelden, cultuurtechniek en paardensport.

Drainage

Expertise op het gebied van afwatering, gebaseerd op 60 jaar ervaring.